ดาวน์โหลดหนังสือรวบรวมบทคัดย่อ (Abstracts) และ หนังสือรวบรวมผลงานฉบับเต็ม (Collection of Full Papers) สำหรับงานประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ประจำปี 2552 (ครั้งที่ 14) ในรูปแบบไฟล์ pdf ได้ต่อไปนี้หนังสือรวบรวมบทคัดย่อ (Abstracts)
หนังสือรวบรวมผลงานฉบับเต็ม (Collection of Full Papers)
(1.62 MB)
(4.67 MB)
คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลดเอกสารและสไลด์ประกอบการบรรยายของวิทยากรรับเชิญ