ดาวน์โหลดกำหนดการนำเสนอ และกำหนดการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2552 (ครั้งที่ 14) ได้ ที่นี่ (.pdf)
ปรับปรุงล่าสุด 2 มี.ค. 2552

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้นำเสนอผลงานเรียงตามชื่อสังกัด/มหาวิทยาลัยได้ ที่นี่ (.pdf)
ปรับปรุงล่าสุด 2 มี.ค. 2552

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเรียงตามชื่อสังกัด/มหาวิทยาลัยได้ ที่นี่ (.pdf)
ปรับปรุงล่าสุด 2 มี.ค. 2552

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานเรียงตามลำดับการสมัคร ได้ ที่นี่ (.pdf)
ปรับปรุงล่าสุด 2 มี.ค. 2552

หากพบข้อผิดพลาดในข้อมูลใดๆข้างต้น โปรดแจ้ง sratti@bunga.pn.psu.ac.th
สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี