สถานที่จัดการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2552 (ครั้งที่ 14)

โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
83/27 ม.2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์: 0-7720-5333 โทรสาร: 0-7720-5352
เว็บไซต์: http://www.diamondplazahotels.com/aboutus_surat.html

แผนที่ตั้งของโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า ดับเบิ้ลคลิกเพื่อขยายภาพ หรือดาวน์โหลดได้ ที่นี่


แผนที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จัดทำโดยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ดูได้ ที่นี่ หรือ
โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ดูได้ ที่นี่

การเดินทาง
สามารถหาข้อมูลการเดินทางไปจังหวัดสุราษฏร์ธานี ได้จากเว็บไซต์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่นี่ หรือ
จากเว็บไซต์ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่นี่

ที่พัก
รายละเอียดสำหรับที่พักในจังหวัดสุราษฎร์ธานีดูได้จากเว็บไซต์ของจังหวัดสุราษฎ์ธานี ที่นี่ หรือ
จากเว็บไซต์ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่นี่

กิจกรรมท่องเที่ยว
ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดกิจกรรมท่องเที่ยวได้ ที่นี่ (.pdf)

ทางคณะผู้จัดงานการประชุมทางวิชาการทางคณิตศาสตร์ ได้ติดต่อบริษัทท่องเที่ยวให้จัดรายการการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำหรับผู้เข้าร่วมงานที่สนใจ โดยสามารถลงชื่อกับตัวแทนของบริษัทในบริเวณงาน หรือแจ้งความจำนงทางอีเมล์มายัง ดร.รัตติกานต์ แซ่ลิ่ม (sratti@bunga.pn.psu.ac.th) ระบุ subject ของอีเมล์เป็น amm2009 trips แล้วทางผู้จัดจะประสานงานส่งรายชื่อให้กับบริษัทอีกครั้ง
สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี